Rozšíření měkkých technik

Tento víkend jsem si úspěšně absolvoval kurz měkkých technik II.